ayak tonu

ayak tonu

Don, iç donu.


ayak tonu için benzer kelimeler


ayak tonu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
ayak tonu kelimesinin tersten yazılışı unot kaya diziliminde gösterilir.