ayaktan salmak

ayaktan salmak

Düşürmek, çökertmek.


ayaktan salmak için benzer kelimeler


ayaktan salmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayaktan salmak kelimesinin tersten yazılışı kamlas natkaya diziliminde gösterilir.