aykırı doykuru

aykırı doykuru

1. Eğribüğrü, gelişigüzel, düzensiz. 2. Tarla ve bağların enine boyuna sürülmüş durumu. 3. Yalan dolan, yalan yanlış, dolambaçlı.


aykırı doykuru için benzer kelimeler


aykırı doykuru, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'y', 'k', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
aykırı doykuru kelimesinin tersten yazılışı urukyod ırıkya diziliminde gösterilir.