aykırı gitmek

aykırı gitmek

Kestirmeden gitmek, düz yoldan ayrılmak.


aykırı gitmek için benzer kelimeler


aykırı gitmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
aykırı gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig ırıkya diziliminde gösterilir.