aykırı yel

aykırı yel

Kuzeybatıdan esen yel.


aykırı yel için benzer kelimeler


aykırı yel, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'y', 'e', 'l', şeklindedir.
aykırı yel kelimesinin tersten yazılışı ley ırıkya diziliminde gösterilir.