bağırsak sıvısı

bağırsak sıvısı İng. intestinal fluid

Bağırsak içeriği.


bağırsak sıvısı için benzer kelimeler


bağırsak sıvısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bağırsak sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs kasrığab diziliminde gösterilir.