çekirdek sıvısı

çekirdek sıvısı İng. nucleoplasma

anat. Çekirdekte yer alan biçimli elemanların aralarını dolduran ve proteinlerden oluşan bağdaşık görünümlü bir eriyik, nükleoplazma, nükleer matriks.


çekirdek sıvısı için benzer kelimeler


çekirdek sıvısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
çekirdek sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs kedrikeç diziliminde gösterilir.