doku sıvısı

doku sıvısı

bk. sinoviyal sıvı


doku sıvısı İng. extracellular fluid

Bağ dokusunun temel maddesindeki plazmadan oluşan hücrelerarası sıvı. Moleküller arasında bağımsız durumda besin maddeleri, hormonları ve iyonları içeren bu sıvı temel maddenin sol/gel durumunun ayarlanmasını sağlar.


doku sıvısı için benzer kelimeler


doku sıvısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 'u', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
doku sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs ukod diziliminde gösterilir.