beyin-omurilik sıvısı

beyin-omurilik sıvısı Osm. mayi-i dimağî-i şevkî

(biyoloji)


beyin-omurilik sıvısı Dgr. anat. liquor cerebrospinalis

anat. Beyinde ventriculus lateralis'lerdeki plexus choroideus’lar tarafından salgılanan renksiz sıvı, likör serebrospinalis.


beyin-omurilik sıvısı için benzer kelimeler


beyin-omurilik sıvısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
beyin-omurilik sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs kilirumo-niyeb diziliminde gösterilir.