eklem sıvısı

eklem sıvısı İng. synovial fluid

Sinovyal hücrelerce salgılanan hiyaluronat, glikoprotein, immünoglobulin, lizozomal enzimler, plazma proteinleri ve eklem kıkırdağının katabolik ürünlerini içeren, yapışkan, saydam, renksiz veya hafif sarı renkli, eklemlerin yağlanması ve eklem plaklarının beslenmesini sağlayan sıvı, sinovya, sinovya sıvısı. Nötrofillerin % 6-10 oranında bulunması enfeksiyon veya dejenerasyonu gösterir.


eklem sıvısı için benzer kelimeler


eklem sıvısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
eklem sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs melke diziliminde gösterilir.