dekalsifikasyon sıvısı

dekalsifikasyon sıvısı İng. decalcifiying fluid

Doku örneklerinden, özellikle kemiklerden, kalsiyumun uzaklaştırılmasında kullanılan, asit içeren çözelti.


dekalsifikasyon sıvısı için benzer kelimeler


dekalsifikasyon sıvısı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'k', 'a', 'l', 's', 'i', 'f', 'i', 'k', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dekalsifikasyon sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs noysakifislaked diziliminde gösterilir.