beyin omurilik sıvısı

beyin omurilik sıvısı

a. anat. Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı.


beyin omurilik sıvısı İng. cerebrospinal fluid

Beyin ventrikülleri içinde, omuriliğin merkez kanalında ve hem beyin hem de omuriliğin etrafını çevreleyen subraraknoit boşluk içerisinde bulunan plazma benzeri sıvı.


beyin omurilik sıvısı için benzer kelimeler


beyin omurilik sıvısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
beyin omurilik sıvısı kelimesinin tersten yazılışı ısıvıs kilirumo niyeb diziliminde gösterilir.