bir yanlı talkım

bir yanlı talkım Osm. mevciye-i vâhid-ül-cânib

(botanik)


bir yanlı talkım için benzer kelimeler


bir yanlı talkım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
bir yanlı talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat ılnay rib diziliminde gösterilir.