çokçiçekli talkım

çokçiçekli talkım Fr. cyme multiflore

(botanik)


çokçiçekli talkım için benzer kelimeler


çokçiçekli talkım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
çokçiçekli talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat ilkeçiçkoç diziliminde gösterilir.