talkım

talkım

a. bit. b. Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı, büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür uzama biçimi.


talkım Osm. mevciye-i unkudiye

(botanik)


talkım için benzer kelimeler


talkım, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat diziliminde gösterilir.