iki-çiçekli talkım

iki-çiçekli talkım Fr. cyme biflore

(botanik)


iki-çiçekli talkım için benzer kelimeler


iki-çiçekli talkım, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
iki-çiçekli talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat ilkeçiç-iki diziliminde gösterilir.