sarmal-talkım

sarmal-talkım

bk. helisel talkım.


sarmal-talkım Fr. cyme scorpoide

(botanik)


sarmal-talkım için benzer kelimeler


sarmal-talkım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', '-', 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
sarmal-talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat-lamras diziliminde gösterilir.