çokkollu talkım

çokkollu talkım Osm. mevciye-i kesîr-ül-cânib

(botanik)


çokkollu talkım için benzer kelimeler


çokkollu talkım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'k', 'o', 'l', 'l', 'u', ' ', 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
çokkollu talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat ullokkoç diziliminde gösterilir.