iki-koIlu talkım

iki-koIlu talkım Osm. mevciye-i zât-üş-şubeteyn

(botanik)


iki-koIlu talkım için benzer kelimeler


iki-koIlu talkım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'k', 'o', 'I', 'l', 'u', ' ', 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
iki-koIlu talkım kelimesinin tersten yazılışı mıklat ulIok-iki diziliminde gösterilir.