birim işlev

birim işlev İng. unit function

bk. özdeşlik işlevi.


birim işlev için benzer kelimeler


birim işlev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
birim işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi mirib diziliminde gösterilir.