birim zar

birim zar İng. unit membrane

Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi şeklinde görülen, iki protein tabakası arasında bulunan iki lipit tabakasından oluştuğu ileri sürülen, 90Â kalınlığındaki zar yapısı.


birim zar İng. plasmalemma

anat. Hücre zarı.


birim zar için benzer kelimeler


birim zar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'z', 'a', 'r', şeklindedir.
birim zar kelimesinin tersten yazılışı raz mirib diziliminde gösterilir.