birinci kalkınma on yılı

birinci kalkınma on yılı İng. first development decade

Az gelişmiş ülkelere uygun koşullarda kredi olanağı yaratmak, bu ülkelerin dışsatım malları fiyatlarında istikrar sağlayıcı önlemler almak, hammadde kaynaklarından az gelişmiş ülkelerin daha büyük bir gelir payı almalarını sağlamak amacıyla 1960’lı yıllarda, az gelişmiş ülkelerin baskıları sonucunda, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından ilan edilen dönem. krş. ikinci kalkınma on yılı


birinci kalkınma on yılı için benzer kelimeler


birinci kalkınma on yılı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'o', 'n', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
birinci kalkınma on yılı kelimesinin tersten yazılışı ılıy no amnıklak icnirib diziliminde gösterilir.