ikinci kalkınma on yılı

ikinci kalkınma on yılı İng. second development decade

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 1970’li yıllarda sanayileşmiş ülkelerin gayrisafî millî hasılalarının binde yedisini az gelişmiş ülkelere yardım olarak vermelerinin öngörüldüğü dönem. krş. birinci kalkınma on yılı


ikinci kalkınma on yılı için benzer kelimeler


ikinci kalkınma on yılı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'o', 'n', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
ikinci kalkınma on yılı kelimesinin tersten yazılışı ılıy no amnıklak icniki diziliminde gösterilir.