bitişik ardıl

bitişik ardıl İng. immediate successor

bitişik ardıl için benzer kelimeler


bitişik ardıl, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'l', şeklindedir.
bitişik ardıl kelimesinin tersten yazılışı lıdra kişitib diziliminde gösterilir.