bitişik yapı düzeni

bitişik yapı düzeni İng. contiguous building

İki yanı komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bitişik, aralıksız yapıların başat ya da çoğunlukta olduğu yapı ve bayındırım düzeni.


bitişik yapı düzeni için benzer kelimeler


bitişik yapı düzeni, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
bitişik yapı düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd ıpay kişitib diziliminde gösterilir.