boyun karadamarı

boyun karadamarı Osm. vidacî

(biyoloji)


boyun karadamarı için benzer kelimeler


boyun karadamarı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
boyun karadamarı kelimesinin tersten yazılışı ıramadarak nuyob diziliminde gösterilir.