brankiyal delik

brankiyal delik

bk. atriyopor


brankiyal delik için benzer kelimeler


brankiyal delik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'a', 'n', 'k', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
brankiyal delik kelimesinin tersten yazılışı kiled layiknarb diziliminde gösterilir.