çekim alanı kuramı

çekim alanı kuramı İng. the theory of gravity, the theory of gravitation

Tümevarım yöntemini kullanarak, alana ilişkin görgül bulgu ve anketleri genel formüllere dönüştürerek, işletme ve yerleşim merkezlerinin çekicilik derecelerini saptamaya çalışan ve başta William J. Reilly olmak üzere birçok iktisatçının katkısıyla biçimlenen kuram.


çekim alanı kuramı için benzer kelimeler


çekim alanı kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
çekim alanı kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ınala mikeç diziliminde gösterilir.