çerçeve kredisi

çerçeve kredisi İng. line of credit

1. Genellikle gelişmekte olan ülke hükümetlerinin yatırım mallarının dışsatımını özendirmek amacıyla dışsatımcıların riskinin ülkenin resmi finansman kurumu tarafından yüklenilmesi suretiyle açılan orta veya uzun vadeli kredi. 2. Bir banka veya diğer bir finansal kuruluşun hatırlı müşterilerine belirli bir zaman dilimi içersinde belli bir miktara kadar açtığı kredi.


çerçeve kredisi için benzer kelimeler


çerçeve kredisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', ' ', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çerçeve kredisi kelimesinin tersten yazılışı isiderk eveçreç diziliminde gösterilir.