çıkış-varış çözümlemesi

çıkış-varış çözümlemesi İng. origin-destination analysis

İnsanların, taşıtların ve malların belli bir yerleşim yerinde belli noktalar arasındaki gidiş gelişlerini, her iki uçtaki toprak kullanım biçimini belirlemek ve denetlemek amacıyla, bu devinimlerin nerede başlayıp nerede bittiğini, amacını, yoğunluğunu ve süresini, dizgesel bir biçimde saptamayı amaçlayan bir dolaşım araştırması türü.


çıkış-varış çözümlemesi için benzer kelimeler


çıkış-varış çözümlemesi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', '-', 'v', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çıkış-varış çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç şırav-şıkıç diziliminde gösterilir.