dalgı

dalgı

a. hlk. Gaflet, aymazlık.


dalgı Fr. Cathéter
dalgı

Gaflet.


dalgı

Düveni boyunduruk okuna bağlamak için açılan delik.


dalgı için benzer kelimeler


dalgı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'ı', şeklindedir.
dalgı kelimesinin tersten yazılışı ıglad diziliminde gösterilir.