dalgı yöneltir

dalgı yöneltir Fr. Porte-sonde

dalgı yöneltir için benzer kelimeler


dalgı yöneltir, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'ı', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'l', 't', 'i', 'r', şeklindedir.
dalgı yöneltir kelimesinin tersten yazılışı ritlenöy ıglad diziliminde gösterilir.