dalgı tutar

dalgı tutar Fr. Porte-sonde

dalgı tutar için benzer kelimeler


dalgı tutar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'ı', ' ', 't', 'u', 't', 'a', 'r', şeklindedir.
dalgı tutar kelimesinin tersten yazılışı ratut ıglad diziliminde gösterilir.