defekt sayısı

defekt sayısı İng. defect number

defekt sayısı için benzer kelimeler


defekt sayısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'e', 'k', 't', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
defekt sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas tkefed diziliminde gösterilir.