denge faiz oranı

denge faiz oranı İng. equilibrium interest rate

Ödünç verilebilir fonlar istemi ile sunumunu eşitleyen faiz oranı.


denge faiz oranı için benzer kelimeler


denge faiz oranı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
denge faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf egned diziliminde gösterilir.