deri

deri

(I) a. 1. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: “Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu.” -P. Safa. 2. sf. Bu tabakadan yapılmış: “Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası.” -N. Cumalı. 3. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.

II) a. hlk. 1. Toplantı, düğün. 2. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.


deri Fr. peau
deri

1. Toplantı, düğün. 2. Panayır, pazar, pazar kurulan gün: Bu atı deriden aldım. 3. Panayır ve pazarın kurulacağı günün arefesi. 4. Çarşamba günü. 5. Pazar günü. 6. Perşembe.


deri

Deri, gön


deri İng. skin

Bir hayvan ya da bitkinin vücudunu, meyvenin, tohumun üzerini örten en dış örtü. Omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermis ile bağ dokusunca zengin dermiş tabakalarından oluşur.


deri Osm. cilt

(biyoloji, zooloji, tarım)


deri Lat. cutan, cutis

Omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermisle bağ dokusunca zengin dermis tabakasından meydana gelen ve canlıların vücudunu örten en dış örtü, kutan, kutis.


deri Lat. cutis

Termik, toksik ve mekanik etkileri önleme, gaz değişimine yardımcı olma, vücudun ısı ve su dengesini ayarlama, yağ ve süt bezleri aracılığıyla salgı yapma, duyuları alma ve birincil savunma sistemine yardımcı olma gibi görevleri olan, vücudun dışını örten, epidermis ve dermadan oluşan koruyucu organ, kutis, derma, koryum, kutin, pellis.


deri İng. skin

Bir canlının dış örtüsü. Omurgalı hayvanlarda iki katlı olup çok katlı yassı epitelden meydana gelmiş üst-deri (epidermis) ile bunun altında bulunan ve bağ dokusundan oluşan alt-deri'den (kutis, koryum) yapılmıştır. Omurgasız hayvanlarda ise bir sıra silindir biçimi dış-deri (ektoderm) gözeleri ile bu gözelerin dış tarafa saldığı kutikuladan meydana gelmiştir.


deri, (diri)

1. Parsa, bahşiş. 2. Derinti, devşirme


deri için benzer kelimeler


deri, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
deri kelimesinin tersten yazılışı ired diziliminde gösterilir.