devinimsiz örtülü görüntü

devinimsiz örtülü görüntü İng. split screen

TV. Devinimsiz örtülü film hilesinin televizyonda iki alıcının çıkışları birleştirilerek elde edileni.


devinimsiz örtülü görüntü için benzer kelimeler


devinimsiz örtülü görüntü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', 's', 'i', 'z', ' ', 'ö', 'r', 't', 'ü', 'l', 'ü', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', şeklindedir.
devinimsiz örtülü görüntü kelimesinin tersten yazılışı ütnürög ülütrö zisminived diziliminde gösterilir.