devinimsiz bakımlık

devinimsiz bakımlık İng. viewing gadget

Sinema Buzlu cam üzerinde bir büyüteç taşıyan, devinimli görüntü oluşturmayan, resimlerin ancak tek tek incelenebilmesini sağlayan yalınç bakımlık. Devinimli bakımlığın karşıtı.


devinimsiz bakımlık için benzer kelimeler


devinimsiz bakımlık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', 's', 'i', 'z', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
devinimsiz bakımlık kelimesinin tersten yazılışı kılmıkab zisminived diziliminde gösterilir.