devinimli bakımlık

devinimli bakımlık İng. animated viewer

Sinema Filmin üzerindeki resimleri, gösterici gibi devinimli görüntü olarak verebilen bakımlık.


devinimli bakımlık için benzer kelimeler


devinimli bakımlık, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
devinimli bakımlık kelimesinin tersten yazılışı kılmıkab ilminived diziliminde gösterilir.