devinimli büklüm

devinimli büklüm İng. free meander

Genç koyak tabanlarında, dağ eteği ovalarda oluşan ve yana doğru kolayca yer değiştirebilen büklüm, bk. büklüm.


devinimli büklüm için benzer kelimeler


devinimli büklüm, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'b', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'm', şeklindedir.
devinimli büklüm kelimesinin tersten yazılışı mülküb ilminived diziliminde gösterilir.