devinimli örtü

devinimli örtü İng. flipper

Sinema Üzerindeki görüntüler, devinimli bir örtü işlevi üstlenen, örtülü film çeviriminde kullanılan, özel olarak hazırlanmış görüntü negatifi.


devinimli örtü için benzer kelimeler


devinimli örtü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'r', 't', 'ü', şeklindedir.
devinimli örtü kelimesinin tersten yazılışı ütrö ilminived diziliminde gösterilir.