dikeç hizalama

dikeç hizalama İng. column align

dikeç hizalama için benzer kelimeler


dikeç hizalama, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'ç', ' ', 'h', 'i', 'z', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
dikeç hizalama kelimesinin tersten yazılışı amalazih çekid diziliminde gösterilir.