artı dikeç

artı dikeç İng. positive column

Uçunlar, içindeki elektrik boşalımında üst-üşek yanındaki ışıklı bölge.


artı dikeç için benzer kelimeler


artı dikeç, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'k', 'e', 'ç', şeklindedir.
artı dikeç kelimesinin tersten yazılışı çekid ıtra diziliminde gösterilir.