dikeç

dikeç, -ci

a. hlk. 1. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir. 2. Kazık, sırık, ağaç çubuk.


dikeç

Sacayak


dikeç

1. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir. 2. Kazık, sırık, ağaç çubuk. 3. Kağnıların ön ve arka keplerinin üzerine dikilen ağaçlar,


dikeç

Çuval ağzı dikmek için kıl ya da yünden eğrilmiş sicim.


dikeç

Dik boynuzlu manda.


dikeç

Dikey.


dikeç

1. Dalların altına konulan destek. 2. Direk.


dikeç İng. column
dikeç İng. column

Genellikle, ayırma işlemlerinde kullanılan diklemesine ince uzun aygıt (damıtma dikeci, renkseme dikeci gibi).


dikeç İng. column

Bir dizeyde düşey doğrultuda iki öğelerin oluşturduğu dik sıralardan her biri. anlamdaş dizey diked.


dikeç İng. column

Bir(…)dizeyi için(…)(j=1,2,...n)dizeylerinden her birisi. anlamdaş dikeç dizeyi, dikeç yöneyi


dikeç İng. column
dikeç İng. column

(I) 1. genel uygulayım: Genellikle damıtma, renkseme vb. ayırma işlemlerinde kullanılan diklemesine uzun ince aygıt.


dikeç İng. (surveyor's) staff, (range-) pole, stake rod

(II) madencilik, yerbilim, bayındırlık: Yerey üzerinde nokta belirlenmesi, doğrultu verme gibi işlerde kullanılan, uzunluğu boyunca şerit halinde zıt renklere boyanmış (kırmızı- beyaz vb.) maden ya da tahta çubuk.


dikeç İng. column

Bir çizelgede düzeyliğine sıralanmış değerlerden oluşan sarkıt ya da dikit dizilerden her biri. bk. sıra.

I) Halı tezgâhlarının yan direkleri. (Hacılar -Kayseri)

II) Sal ve çetende kullanılan ucu çatallı ağaç. (Buruncuk *Yerköy -Yozgat)


Dikeç Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Dikey. 2. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir.


dikeç için benzer kelimeler


dikeç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'ç', şeklindedir.
dikeç kelimesinin tersten yazılışı çekid diziliminde gösterilir.