dikeç dizeyi

dikeç dizeyi İng. column matrix

bk. dikeç.


dikeç dizeyi için benzer kelimeler


dikeç dizeyi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'ç', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
dikeç dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid çekid diziliminde gösterilir.