dikey pazarlama sistemi

dikey pazarlama sistemi İng. vertical marketing system

Firmaların kendi finansal hedeflerine ulaşırken birbirleriyle çatışmalarını ortadan kaldırmak amacıyla üretici, toptancı ve perakendecilerin üretim ve dağıtım sürecinde bir araya geldikleri pazarlama sistemi. krş. sözleşmeli dikey pazarlama sistemi, yönetilen dikey pazarlama sistemi


dikey pazarlama sistemi için benzer kelimeler


dikey pazarlama sistemi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'y', ' ', 'p', 'a', 'z', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
dikey pazarlama sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis amalrazap yekid diziliminde gösterilir.