dilini bağlamak

dilini bağlamak

bir kimseyi herhangi bir sebeple söz söyleyemez duruma getirmek, susmak zorunda bırakmak: “Ortağım burada kocama basmış büyüyü, basmış büyüyü. Dilini, ağzını bağlamış adamcağızın.” -R. N. Güntekin.


dilini bağlamak için benzer kelimeler


dilini bağlamak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'n', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dilini bağlamak kelimesinin tersten yazılışı kamalğab inilid diziliminde gösterilir.