dilini eşek arısı soksun

dilini eşek arısı soksun

hoşa gitmeyen bir şey konuşan kimseye söylenen bir ilenme sözü.


dilini eşek arısı soksun için benzer kelimeler


dilini eşek arısı soksun, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'n', 'i', ' ', 'e', 'ş', 'e', 'k', ' ', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', ' ', 's', 'o', 'k', 's', 'u', 'n', şeklindedir.
dilini eşek arısı soksun kelimesinin tersten yazılışı nuskos ısıra keşe inilid diziliminde gösterilir.