dilini gısa itmek

dilini gısa itmek

Susmak, konuşmamak


dilini gısa itmek için benzer kelimeler


dilini gısa itmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'n', 'i', ' ', 'g', 'ı', 's', 'a', ' ', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dilini gısa itmek kelimesinin tersten yazılışı kemti asıg inilid diziliminde gösterilir.