dilmik arası yalımı

dilmik arası yalımı Fr. İnterlobite, pleurésie interlobaire

dilmik arası yalımı için benzer kelimeler


dilmik arası yalımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'm', 'i', 'k', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
dilmik arası yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay ısara kimlid diziliminde gösterilir.